Huurvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een studio in Studios070 hanteren wij een aantal huurvoorwaarden.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar en wordt stilzwijgend verlengd met een kalendermaand. De opzegtermijn bedraagt een volle kalendermaand. Wanneer je studie eindigt mag je ook niet meer blijven wonen in Studios070. Binnen 6 maanden na beëindiging van de studie moet je de studio verlaten. Jaarlijks wordt getoetst of je als voltijd student/ promovendus aan een mbo-, hbo-, of universitaire instelling staat ingeschreven.

Servicekosten
In de servicekosten zitten onder andere het verbruik verband houdende met de bewoning van het gehuurde en algemene (buiten) ruimten, bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimten en elektriciteit en watergebruik. De maandelijkse servicekosten zijn een voorschot op deze kosten.

Verhuurkosten
Extra verhuurkosten, buiten de servicekosten, zijn niet van toepassing.

Uitzonderingen
Verhuurder kan van het vorenstaande afwijken als er naar haar oordeel bijzondere omstandigheden zijn. Er zal altijd een individuele beoordeling plaatsvinden.

Huursubsidie
Om te controleren of je in aanmerking komt voor huurtoeslag verwijzen wij je door naar de website van de belastingdienst.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een studio in Studios070 dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • Het gehuurde is bestemd voor de huisvesting van studenten en promovendi.
  • De borg bedraagt één maand huur inclusief servicekosten wanneer ouders van de student garant staan voor betaling of twee maanden huur inclusief servicekosten wanneer ouders van de student niet garant staan voor de betaling.
  • Kandidaten dienen geen BKR-registratie op hun naam te hebben. Wij voeren hiervoor een toetsing uit.

Benodigdheden (online uploaden)

  • Een online inschrijfformulier in te vullen via de website.
  • Een kopie legitimatiebewijs
  • Bewijsstuk dat je voltijd studeert aan een mbo-, hbo- of universitaire instelling.
  • Bankafschriften van de (potentiële) huurder van de laatste twee maanden waaruit blijkt dat de inkomsten van bijvoorbeeld een bijbaan of een DUO lening voldoende is om éénmaal de huur te betalen.
  • Indien een garantstelling van toepassing is ontvangen wij graag een bewijs van de garantstelling waaruit blijkt dat het inkomen van garantsteller minimaal 3 maal de maandelijkse huurverplichting bedraagt. Bij garantstelling in geval van loondienst ontvangen wij graag een kopie legitimatie, jaaropgave, en de laatste salarisstrook van garantsteller. Bij garantstelling in geval van een eigen onderneming ontvangen wij graag een kopie legitimatiebewijs en een door een accountant opgestelde of goedgekeurde jaarrekening van het laatste boekjaar.
  • Bij garantstelling dient er een garantstellingsovereenkomst te worden getekend via het online platform.
  • Een incassoformulier voor het automatisch afschrijven van de huur wordt via een online module ondertekend.